Program Občanů OE s podporou Pirátů pro Otrokovice 2018

  1. PODPOŘÍME zapojení obyvatel města v rozhodování o konkrétních investicích v okolí jejich bydliště.

  2. UMOŽNÍME občanům, aby mohli kontrolovat hospodaření společností ve vlastnictví města a prověřovat investice města.

  3. NABÍDNEME dětem a mládeži více možností, jak trávit volný čas nebo sportovat. Chceme revitalizovat chátrající stadion na Štěrkovišti a zpřístupnit jej zdarma veřejnosti. Dalším naším cílem je vybudovat nové hřiště v Kvítkovicích, dořešit síť cyklostezek na okraji města (Kvítkovice, Bělov) a vytvořit důstojné zázemí v oblasti „Přístaviště“.

  4. ZAJISTÍME více parkovacích míst prostřednictvím úpravy dopravního značení a zavedením jednosměrného provozu.

  5. ZLEPŠÍME stav místních komunikací a chodníků a postaráme se o revitalizaci městského osvětlení, a to zvláště v oblastech, kde se vyskytují přechody pro chodce.

  6. PŘIJMEME opatření k zachování a obnově městské zeleně a omezíme hlučné nedělní pracovní činnosti, budeme řešit otázku nepříjemného zápachu.

  7. ZVÝŠÍME bezpečnost ve městě a budeme řešit situaci okolo nepřizpůsobivých osob.

 

Kromě výše uvedeného programu plně souzníme s celostátním pirátským programem pro komunální volby 2018, jehož myšlenky byly při tvorbě programu pro Otrokovice zohledněny. Společný program vyjadřuje celostátně uznávané principy a snahy Pirátů o vylepšení státní správy a samosprávy.

Navrhni úpravu